Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13758
Tytuł: Historia Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego
Autor: Jaworska-Wieloch, Anna
Kalitowski, Michał
Słowa kluczowe: Katedra Prawa Karnego i Kryminologii; WPiA UŚ; historia kształcenia prawników; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
Data wydania: 2018
Źródło: "Z Dziejów Prawa" (2018), T. 11 (19), cz. 1, s. 165-193
Abstrakt: Wydział Prawa i Administracji Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach powstał w 1966 r. w chwili rozpoczęcia w roku akademickim 1966/1967 studiów stacjonarnych na kierunku prawo. Katedra Prawa Karnego pojawiła się w strukturze Wydziału Prawa i Administracji Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach rok później. Jej powołanie było ściśle związane z rozpoczęciem w roku akademickim 1967/1968 zajęć na II roku stacjonarnych studiów prawniczych, w programie których prawo karne (wykład oraz ćwiczenia) było przedmiotem obowiązkowym właśnie na tym roku studiów. Pierwszym kierownikiem Katedry został doc. dr hab. Jerzy Bafia (zatrudniony od 1 października 1967 r.), Dyrektor Departamentu Organizacyjno‑Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości, a następnie (od grudnia 1969 r.) Szef Kancelarii Sejmu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13758
ISSN: 2353-9879
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jaworska_Wieloch_Kalitowski_historia_katedry_prawa.pdf596,69 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons