Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1376
Tytuł: Il romanzo "Zamel" di Franco Buffoni come un contributo alla letteratura post-gay
Autor: Chmiel, Aneta
Słowa kluczowe: gay identity; gay relationship; desire; homosexuality
Data wydania: 2013
Źródło: Romanica Silesiana, No. 8, t. 2 (2013), s. 122-131
Abstrakt: This text, which contains some remarkable references to literature, appears to treat only of homosexuality, gay identity, and its history. In fact, however, an attempt was made to redefine the extensively discussed issue as to go even further and relate it to the roots of humanity: the relationship between sexuality, desire, and identity.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1376
ISSN: 1898-2433
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Chmiel_Il_romanzo_Zamel_di_Franco_Buffoni.pdf490,21 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons