Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13762
Title: Profesor Antoni Agopszowicz : twórca teoretycznych podstaw systemu prawnego górnictwa
Authors: Lipiński, Aleksander
Mikosz, Ryszard
Keywords: Antoni Agopszowicz; system prawny górnictwa; WPiA UŚ; Wydział Prawa i Administrwacji Uniwersytetu Śląskiego
Issue Date: 2018
Citation: "Z Dziejów Prawa" (2018), T. 11 (19), cz. 1, s. 149-155
Abstract: Profesor Antoni Agopszowicz urodził się w 1919 r. we Lwowie. Dziewiętnaście lat później podjął studia na Wydziale Prawno‑Ekonomicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po udziale w kampanii wrześniowej 1939, lata okupacji spędził w Warszawie, gdzie kontynuował studia na tajnych kompletach, czynnie uczestnicząc zarazem w ruchu oporu przeciwko okupantowi. W szeregach Armii Krajowej (jako ppor. „Tosiek”) walczył w Powstaniu Warszawskim. Po pobycie w obozie jenieckim powrócił do kraju, kończąc studia prawnicze w 1947 r.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13762
ISSN: 2353-9879
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lipinski_Mikosz_profesor_antoni_agopszowicz.pdf461,9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons