Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13771
Title: Kronika Katedry Historii Prawa za rok 2017
Authors: Adamczyk, Tomasz
Nancka, Grzegorz
Keywords: Kronika Katedry Histrorii Prawa; historia kształcenia prawników; WPiA UŚ; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
Issue Date: 2018
Citation: "Z Dziejów Prawa" (2018), T. 11 (19), cz. 2, s. 167-185
Abstract: "W 2017 r. pracownicy Katedry kontynuowali prowadzone od lat badania. Przedmiotem zainteresowania były zagadnienia ustrojowe, prawno-sądowe i problemy związane z wymiarem sprawiedliwości Rzeczypospolitej od czasów wczesnonowożytnych aż po wiek XX. Ważną częścią tych badań była analiza wojskowego prawa karnego II Rzeczypospolitej. Na znaczeniu zyskują też badania nad prawem karnym w Polsce Ludowej, ze szczególnym uwzględnieniem prac nad kodeksem karnym z 1969 r. Warto podkreślić, że pracownicy Katedry zajmują się również problemem prawa oraz funkcjonowania sądownictwa III Rzeszy. Z kolei zespół pracowników specjalizujących się w prawie rzymskim pogłębiał badania nad antycznymi korzeniami współczesnego prawa oraz prowadził analizę dorobku naukowego polskich znawców prawa rzymskiego." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13771
ISSN: 2353-9879
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adamczyk_Nancka_kronika_katedry_historii.pdf569,58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons