Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1381
Tytuł: W świecie masek : tożsamość historyka literatury
Autor: Suszek, Ewelina
Słowa kluczowe: historia literatury; metafory
Data wydania: 2014
Źródło: Śląskie Studia Polonistyczne, 2014, nr 1/2, s. 141-153
Abstrakt: The author looks at metaphors and comparisons used by researchers to describe a literature historian, utilizing a cognitivist approach – that in cognizance, metaphors serve a function analogous to our senses and like masks, they expose some features of an item. In the article, she emphasizes a multitude of masks a literature historian must wear, often forced by current paradigms, and thus – she points to a variety of the historian’s roles, which results in a blurred identity.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1381
ISSN: 2084-0772
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Suszek_W_swiecie_masek.pdf318,34 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons