Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13817
Title: William James - recenzja
Authors: Wójtowicz, Marek
Keywords: Barbara Krawcowicz; William James; religia; pragmatyzm; recenzja
Issue Date: 2010
Citation: Śląskie studia Historyczno-Teologiczne, T. 43, z. 1 (2010), s. 211-212
Abstract: Recenzja książki: Barbara Krawcowicz, William James. Pragmatyzm i religia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, 166 s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13817
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojtowicz_William_James_recenzja.pdf721,54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons