Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13819
Title: Tryumf śmierci - recenzja
Authors: Wójtowicz, Marek
Keywords: Alfonso M. di Nola; śmierć; żałoba; recenzja
Issue Date: 2007
Citation: Śląskie studia Historyczno-Teologiczne, T. 40, z. 1 (2007), s. 247-249
Abstract: Recenzja książki: Alfonso M. di Nola, Tryumf śmierci. Antropologia żałoby, red. nauk. M. Woźniak, tłum. J. Kornecka [et al.], Kraków, UNIVERSITAS 2006, 388 s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13819
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojtowicz_Tryumf_smierci_recenzja.pdf227,99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons