Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13820
Title: Filozofia dialogu - recenzja
Authors: Wójtowicz, Marek
Keywords: Jan Andrzej Kłoczowski; filozofia dialogu; filozofia spotkania; recenzja
Issue Date: 2006
Citation: Śląskie studia Historyczno-Teologiczne, T. 39, z. 2 (2006), s. 467-469
Abstract: Recenzja książki: Jan Andrzej Kłoczowski OP, Filozofia dialogu, Poznań, W drodze 2005, 256 s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13820
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojtowicz_Filozofia_dialogu_recenzja.pdf712,57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons