Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13844
Title: Drama (kreatywna) w szkole podstawowej na Słowacji
Other Titles: Drama (creative) in primary school in Slovak Republik
Authors: Kováčová, Zuzana
Szymik, Eugeniusz
Keywords: drama kreatywna; techniki dramowe; edukacja wczesnoszkolna; działania dramowe; Słowacja
Issue Date: 2017
Citation: "Journal of Modern Science" Vol. 33, nr 2 (2017), s. 61-70
Abstract: W artykule zaprezentowano najważniejsze techniki dramowe wykorzystywane podczas pracy z dziećmi na Słowacji, takie jak wchodzenie w rolę i improwizacja. Omówiono także jedną z metod aktywizujących ucznia w procesie dydaktycznym – grę dydaktyczną. Przybliżono opinie teoretyków i praktyków dramy (m.in. A. Dziedzic, A. Pruszkowskiej, K. Witerskiej), dotyczące jej walorów dydaktycznych i wychowawczych, oraz przykładowe ćwiczenia dramowe (m.in. etiudy pantomimiczne, scenki improwizowane, ćwiczenia rozwijające wrażliwość zmysłów), które można zaproponować uczniom w edukacji wczesnoszkolnej. Specyfikę artykułu stanowi wyeksponowanie dramy kreatywnej jako metody odwołującej się do twórczej wyobraźni ucznia oraz rozwijającej jego kreatywność.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13844
ISSN: 2391-789X
1734-2031
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szymik_Drama_kreatywna_w_szkole_podstawowej_na _Slowacji.pdf387,72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons