Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13869
Title: Uwięzieni we wnętrzu : "Motyl i skafander" Juliana Schnabela i "Tajemniczy płomień królowej Loany" Umberto Eco
Authors: Front, Sonia
Keywords: Motyl i skafander; Julian Schnabel; Tajemniczy płomień królowej Loany; Umberto Eco
Issue Date: 2012
Citation: Er(r)go" (2012), Nr 24/25, z. 1/2, s. 67-73
Abstract: Zarówno Jean-Dominique Baube, protagonista Motyla i skafandra (2007) Juliana Schnabela, jak i Giambattista Bodoni, bohater Tajemniczego płomienia królowej Loany (2004) Umberto Eco, zostali skutkiem wypadku uwięzieni w swoich ciałach. Widz i czytelnik otrzymują widok z wnętrza podmiotów, których ciągłość senso- ryczno-motoryczna została zawieszona. Podczas gdy usiłują oni uporządkować swoją przeszłość i ją zrozumieć, doświadczają oni czasu jako wielowarstwowej konstrukcji; bezpośredniej manifestacji czasu, jaka występuje w obrazie-czasie (time-image), opisanym przez Gillesa Deleuze'a w Cinema 2: The Time Image. Podczas gdy w obrazie-ruchu (movement-image) ruch bohatera w przestrzeni artykułuje czas pośrednio jako linearny i przestrzenny, w obrazie-czasie ciągłość sensoryczno-motoryczna bohatera jest przerwana, by zobrazować bezpośredni" [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13869
ISSN: 2544-3186
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Front_uwiezieni_we_wnetrzu_motyl.pdf441,5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons