Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13878
Tytuł: Ocena wpływu stosowania ćwiczeń równoważnych, przy użyciu zestawu mebli "Kivak", na poprawę wybranych wskaźników stabilometrycznych u 7-letnich dzieci
Tytuł równoległy: Evaluation of the impact of balance exercises with the "Kivak" furniture set on the improvement of the selected stabilometric factors in 7-year-old children
Autor: Szurmik, Tomasz
Kurzeja, Piotr
Bibrowicz, Karol
Hadlich, Roland
Słowa kluczowe: balance; body posture; balance exercises; stabilograph
Data wydania: 2016
Źródło: Journal of Education, Health and Sport, T. 6, nr 12 (2016) s. 424-440
Abstrakt: Objective. The report presents the problem of evaluation of the impact of balance exercises with the “KIVAK” furniture set on the improvement of the selected stabilometric factors in 7-year-old children. Method: The tests were conducted in a group of 66 children, 7 years of age. In order to evaluate how the balance exercises with the use of the “KIVAK” furniture set affect the studied variables, the group was divided into two subgroups of 33 children each: tested group using “KIVAK” furniture set and performing balance exercises with the seat, and control group, that is, children who did not use the set. Changes in postural stability were assessed through the study program. The tests were conducted twice, by means of two-board CQ-electronic balance platform. Results: The applied therapy resulted in positive changes of most parameters in both studied groups. More visible improvement was observed in the tested group. In particular, in the tested group of girls, the test with eyes open revealed a significant reduction of the average sway area. Conclusions: 1. The analysis of the stabilometric variables revealed the positive changes in most of the parameters in both, tested and control group. The improvement of parameters was more observable in the group that performed balance exercises with the “KIVAK” furniture set. 2. Gender does not affect the results in any significant way. As for most investigated variables, the results did not differ according to gender. Only in the tested group of girls, the tests with the eyes open revealed a significant reduction of the average stabilogram sway area.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13878
DOI: 10.5281/zenodo.205827
ISSN: 2391-8306
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WSiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szurmik_Ocena_wplywu_stosowania.pdf943,53 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons