Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13920
Title: 25 lat "Laborem exercens". Ewangelia pracy a polska polityka społeczna
Authors: Wuwer, Arkadiusz
Keywords: sprawozdanie; Laborem exercens; sympozjum
Issue Date: 2007
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" T. 40, z. 1 (2007), s. 266-273
Abstract: "Pod takim hasłem odbyło się na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie, w dniach 1617 X 2006 r. ogólnopolskie sympozjum naukowe, zorganizowane przez Katedrę Polityki Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. Celem tego sympozjum była refleksja nad przesłaniem pierwszej społecznej encykliki Jana Pawła II (14 IX 1981) w świetle aktualnych polskich doświadczeń na polu etycznym, społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem sfery polityki społecznej, postrzeganej w kluczu ludzkiej pracy. Zakładano, że powtórne odczytanie papieskiego orędzia społecznego, określanego jako „Ewangelia pracy”, z perspektywy doświadczeń minionego ćwierćwiecza przyczyni się do ożywienia wrażliwości społecznej na problemy stanowiące poważne wyzwania dla współczesnej polityki społecznej w Polsce. Chodzi o politykę ożywioną etycznie, której podmiotami są zarówno państwo (urzędy centralne, wojewódzkie, powiatowe i gminne), jak i samorządy oraz organizacje pozarządowe. Konkluzją wielopłaszczyznowej refleksji miało być danie wystarczająco jasnej odpowiedzi na temat priorytetów, które są konieczne dla przezwyciężenia aktualnie rozpoznawanej „kwestii społecznej”." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13920
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wuwer_25_lat_Laborem_exercens_Ewangelia_pracy_a_polska_polityka_spoleczna.pdf404,97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons