Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13921
Title: Angelomorphic christology - recenzja
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: recenzja; Ch. Gieschen; Angelomorphic Christology. Antecedents and Early Evidence
Issue Date: 2004
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" T. 37, z. 2 (2004), s. 292-293
Abstract: "Tezą pracy jest przedstawienie rozwoju chrystologii wczesnochrześcijańskiej na bazie angelologii. Obok innych opracowań: chrystologii Imienia, chrystologii Mądrości, Chwały, Syna Człowieczego, autor poszukuje rozwiązania angelologicznego, to jest odwołuje się do tradycji biblijnych opisów objawienia aniołów w postaci ludzkiej („The essential form of the revelation of God in Israelite and Jewish literature is an angelomophic figure” s. 6)." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13921
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_recenzja_Angelomorphic_christology.pdf228,3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons