Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13923
Title: Historia wypraw krzyżowych - recenzja
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: recenzja; Hans Eberhard Mayer; Historia wypraw krzyżowych
Issue Date: 2009
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" T. 42, z. 2 (2009), s. 215-218
Abstract: "Mam nadzieję, że nie tylko moda na średniowiecze w polskich publikacjach skłoniła Wydawnictwo WAM do przybliżenia polskiemu czytelnikowi podstawowego w literaturze światowej dzieła na temat wypraw krzyżowych. Myślę, że wydawca kierował się bardziej niesłabnącym zainteresowaniem tym tematem u polskich czytelników. Polski odbiorca jest bowiem dobrze przygotowany do lektury tej książki." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13923
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_recenzja_Historia_wypraw_krzyzowych.pdf739,79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons