Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13924
Title: Jezus Chrystus objawiony i objawiający - recenzja
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: recenzja; Andrzej A. Napiórkowski OS PPE; Jezus Chrystus objawiony i objawiający. Chrystologia fundamentalna
Issue Date: 2009
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" T. 42, z. 2 (2009), s. 219-220
Abstract: "Chrystologia fundamentalna Napiórkowskiego mogłaby stanowić pierwszą część klasycznej teologii fundamentalnej, która prócz chrystologii obejmuje także fundamentalną eklezjologię. Autor nie zapowiada we Wprowadzeniu (s. 7) napisania drugiej części poświęconej eklezjologii. Natomiast zwrócił uwagę na swoją chrystologię, która zawiera „komplementarny element metodologiczny, a mianowicie: aspekt wiary, i to wiary eklezjalnej. Albowiem cały Jezus Chrystus, tzn. Jego integralna osoba i dzieło, są do odkrycia jedynie w rzeczywistości Kościoła, kiedy naszym dociekaniom towarzyszy ratio et fides”. W dalszej części autor przypomniał rozróżnienie między apologetyką i teologią fundamentalną (s. 17) i zapowiedział podjęcie tematu w ramach teologii fundamentalnej." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13924
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_recenzja_Jezus_Chrystus_objawiony_i_objawiajacy_Chrystologia_fundamentalna.pdf726,71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons