Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1393
Tytuł: Symbolika w twórczości Sofii Gubajduliny na przykładzie "Siedmiu słów" na wiolonczelę, bajan i orkiestrę (1981)
Autor: Stochniol, Magdalena
Słowa kluczowe: Sofia Gubajdulina; symbolika; symbolika liczb; symbolika instrumentów; figury muzyczne; Siedem słów
Data wydania: 2009
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Turek, B. Mika (red.), “Muzyka religijna - między epokami i kulturami" T. 2, (s. 228-236). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article is devoted to considerations on the role of symbolizm in the context of Sofia Gubajdulina, a Russian composer. First, a biographical outline was provided, and subsequently, the most important aspects of her technique were emphasized. What follows is the basic information concerning the work creation and its construction. More specifically, Gubjdulina’s symbolic elements were discussed, appearing in her works as: — the number symbolism in which Fibonacci’s sequence and means of using it in Siedem słów was prominent; — the music instruments symbolism, consisting in ascribing a certain role to each of the instruments; baia instrument symbolizes the God father, cello the Christ whereas an orchestra the Holy Ghost. This peculiar nature of an instrument determines the form of composition; — a symbolic meaning of music figures: the way of realization of Gubajdulina’s one of the most frequently used structure, i. e. the cross figure; it appears in
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1393
ISBN: 978-83-226-1773-1
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Stochniol_Symbolika_w_tworczosci_Sofii_Gubajduliny_na_przykladzie_Siedmiu_slow_na_wiolonczele.pdf683,32 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons