Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13968
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMyszor, Jerzy-
dc.date.accessioned2020-05-12T13:08:01Z-
dc.date.available2020-05-12T13:08:01Z-
dc.date.issued1998-
dc.identifier.citation"Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" T. 31 (1998), s. 455-458pl_PL
dc.identifier.issn0137-3447-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/13968-
dc.descriptionrecenzja książki: TRWAŁE WARTOŚCI W ZMIENIAJĄCYM SIĘ SPOŁECZEŃSTWIE W NAUCZANIU SPOŁECZNYM JANA PAWŁA II. VI sympozjum naukowe. Pod patronatem honorowym Metropolity Górnośląskiego abpa dra Damiana Zimonia. Redakcja naukowa Wojciech Świątkiewicz. Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris, Katowice 1997, ss. 176.pl_PL
dc.description.abstract"To już szóste sympozjum piekarskie, poprzednie: „Ks. Jan Alojzy Ficek i Piekary Śląskie w XIX wieku. Działalność religijno-społeczna ks. Jana A. Ficka i rola Piekar jako centrum katolicyzmu społecznego na Górnym Śląsku w XIX wieku”, Katowice 1992; „Metropolia katowicka – górnośląska. Dziedzictwo Katowice 1994; „Kościół katolicki wspólnotą misyjną”, Katowice 1995; „Pojednanie i sprawiedliwość społeczna”, Katowice 1996. Wszystkie konferencje, poza ostatnią – pod redakcją prof. Świątkiewicza, przygotowali wspólnie prof. Wojciech Świątkiewicz i ks. prof. Janusz Wycisło." (fragm.)pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectrecenzjapl_PL
dc.subjectWojciech Świątkiewiczpl_PL
dc.titleTrwałe wartości w zmieniającym się społeczeństwie w nauczaniu społecznym Jana Pawła II - recenzjapl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/reviewpl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_recenzja_Trwale_wartosci_w_zmieniajacym_sie_spoleczenstwie_w_nauczaniu.pdf221,59 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons