Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1398
Tytuł: Pojęcie szczęścia i przyjaźni w filozofii Arystotelesa
Autor: Sieroń, Józef
Słowa kluczowe: Arystoteles; filozofia; szczęście; przyjaźń
Data wydania: 2004
Źródło: Scripta Classica, Vol. 1 (2004), s. 30-42
Abstrakt: Aristotle presents happiness in close relation with the relationships of friendship, since nobody can be truly happy without friends, as the philosopher said. He recognized the activity that respected premises of rational thinking as the essence of happiness. Friendship and rational activity play the most significant part in the concept of happiness of Aristotle; all other elements are just a complement.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1398
ISSN: 1732-3509
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sieron_Pojecie_szczescia_i_przyjazni_w_filozofii.pdf595,98 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons