Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13998
Tytuł: Konferencja "Organizacja i recepcja treści w środowisku cyfrowym" (Katowice, 23 maja 2017 r.)
Autor: Frączek, Renata
Słowa kluczowe: Organizacja i recepcja treści w środowisku cyfrowym; konferencja naukowa
Data wydania: 2017
Źródło: "Nowa Biblioteka" Nr 4 (2017), s. 139-140
Abstrakt: "23 maja 2017 r. w Katowicach odbyła się konferencja „Organizacja i recepcja treści w środowisku cyfrowym”, zorganizowana przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej przy współpracy z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, w siedzibie którego toczyły się obrady." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13998
ISSN: 2451-2575
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Frączek_konferencja_organizacja_i_recepcja.pdf335,43 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons