Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14002
Title: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wokół Paula Ladewiga i jego Katechizmu biblioteki" (Bydgoszcz, 24–25 kwietnia 2017 r.)
Authors: Gołda, Agnieszka
Keywords: konferencja naukowa; Wokół Paula Ladewiga i jego Katechizmu biblioteki
Issue Date: 2017
Citation: "Nowa Biblioteka" Nr 3 (2017), s. 189-195
Abstract: "Podczas dwudniowej konferencji, zorganizowanej przez Katedrę Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, zgromadzili się teoretycy i praktycy dyscypliny oraz studenci miejscowej uczelni. Obrady odbyły się w budynku Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego1. Okazją do spotkania naukowców z Czech, Niemiec, Polski i Węgier stała się spuścizna publikacyjna niemieckiego bibliotekarza i archiwisty Paula Ladewiga (1858–1940), a w szczególności jego dzieło pt. Katechismus der Bücherei wydane w 1914 i 1922 r., choć w referatach wspominano też najważniejsze osiągnięcie twórcy, czyli Politik der Bücherei z 1912, 1917 i 1934 r." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14002
ISSN: 2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golda_ogolnopolska_konferencja_naukowa.pdf478,97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons