Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14009
Title: Polska bibliologia i informatologia w polonikach zagranicznych wydanych w latach 2001-2014 w krajach sąsiadujących z Polską : materiały do bibliografii. Cz. 2: Ukraina i Białoruś
Authors: Janczulewicz, Katarzyna
Keywords: bibliografia; bibliologia; informatologia
Issue Date: 2016
Citation: "Nowa Biblioteka" Nr 4 (2016), s. 163-186
Abstract: Wykaz polskiej bibliologii i informatologii w polonikach zagranicznych wydanych w latach 2001–2014 w krajach sąsiadujących z Polską. Materiały do bibliografii Cz. 2: Ukraina i Białoruś
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14009
ISSN: 2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Janczulewicz_polska_bibliologia_i_informatologia.pdf590,32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons