Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14029
Title: Iustitia Dei. A History of the Christian Doctrine of Justification - recenzja
Authors: Kempa, Jacek
Keywords: Alister E. McGrath; recenzja
Issue Date: 2006
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" T. 39, nr 2 (2006), s. 449-451
Abstract: "Nauka o usprawiedliwieniu znana i dyskutowana jest w polskim środowisku teologicznym głównie na podstawie literatury – obok opracowań rodzimych – niemieckojęzycznej. W operujących tym językiem krajach reformacji znajdują się przecież środowiska najintensywniejszej dyskusji teologicznej wokół centralnych tematów niegdyś międzywyznaniowej kontrowersji, a dziś ekumenii. Warto jednak zwrócić uwagę, że cenne prace na podobny temat pojawiają się także obszarze anglojęzycznej teologii, zresztą równie znacząco zasłużonej w dialogu ekumenicznym. W 2005 r. ukazało się trzecie wydanie (pierwsze w 1986 r.) książki A. E. Mc Gratha, profesora z Oxfordu i Cambridge, prezentującej historię doktryny o usprawiedliwieniu. Układ treści tego studium przebiega przez klasyczne stadia węzłowe refleksji nad usprawiedliwieniem: naukę Augustyna, refleksję średniowiecznych teologów, reformację i sobór trydencki, teologię (post)oświeceniową." (fragm.)
Description: Recenzja książki: Alister E. McGrath, Iustitia Dei. A History of the Christian Doctrine of Justification. Third Edition, Cambridge, Cambridge University Press 2005, XIV + 448 s. ISBN 0-521-82648-9
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14029
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kempa_recenzja_Iustitia_dei.pdf675,89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons