Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14039
Title: Patologie czytelnicze
Authors: Potempa, Dominika
Keywords: biblioteka; czytelnik; bibliotekarz; etyka zawodowa
Issue Date: 2006
Citation: Bibliotheca Nostra, No. 4 (2006) s. 7-9
Abstract: Swego czasu głośnym echem w środowisku bibliotekarzy odbiły się Patologie biblioteczne Zbigniewa Żmigrodzkiego, gdzie opisane zostały między innymi naganne praktyki zaobserwowane w pewnej bibliotece uniwersyteckiej. O ile zagadnienia przestrzegania przez bibliotekarzy etyki zawodowej są stale dyskutowane, o tyle niewłaściwe zachowania użytkowników bibliotek pozostają poza wszelką krytyką, być może w myśl zasady „klient nasz pan”. Zastanówmy się jednak, czy rzeczywiście biblioteka powinna stać się czymś w rodzaju supermarketu, z hostessami, wrotkarkami i innym personelem z uśmiechami przyklejonymi do zmęczonych twarzy? Zdajemy sobie sprawę z nieubłaganych przemian, zachodzących w społeczeństwie i zmianie jego stosunku do wiedzy. Biblioteka nie może być już dłużej świątynią zazdrośnie strzegącą swych skarbów, jednak z obserwacji poczynionych w pewnej bibliotece akademickiej wynika smutna konstatacja, że spora grupa użytkowników traktuje bibliotekarzy jak wrogów, starających się za wszelką cenę uniemożliwić lub przynajmniej utrudnić dostęp do lektur (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14039
ISSN: 2084-5464
1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Potempa_Patologie_czytelnicze.pdf306,34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons