Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1407
Tytuł: "Piękno jest na to, żeby zachwycało" : ("Ostatnie dni Norwida" Jacka Kaczmarskiego)
Autor: Margiel, Marta
Słowa kluczowe: Literatura polska; Historia literatury
Data wydania: 2007
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Piechota, J. Ryba (red.), "Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... : autorzy - dzieła - czytelnicy. Cz. 2" (s. 233-245). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: "Tradycja romantyczna w twórczości Jacka Kaczmarskiego zajmuje miejsce szczególne. Utwór Ostatnie dni Norwida, zamieszczony w programie Kosmopolak, jest tego dobrym przykładem. (...)" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1407
ISBN: 9788322616048
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Margiel_Piekno_jest_na_to_zeby_zachwycalo.pdf552,27 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons