Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1407
Title: "Piękno jest na to, żeby zachwycało" : ("Ostatnie dni Norwida" Jacka Kaczmarskiego)
Authors: Margiel, Marta
Keywords: Literatura polska; Historia literatury
Issue Date: 2007
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Piechota, J. Ryba (red.), "Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... : autorzy - dzieła - czytelnicy. Cz. 2" (s. 233-245). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Tradycja romantyczna w twórczości Jacka Kaczmarskiego zajmuje miejsce szczególne. Utwór Ostatnie dni Norwida, zamieszczony w programie Kosmopolak, jest tego dobrym przykładem. (...)" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1407
ISBN: 9788322616048
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Margiel_Piekno_jest_na_to_zeby_zachwycalo.pdf552,27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons