Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14081
Title: IV Konferencja z cyklu "Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej" pt. "Książki w plikach: publikowanie, udostępnianie i użytkowanie" (Kraków, 24-25 maja 2017 r.)
Authors: Łakomy-Chłosta, Agnieszka
Keywords: sprawozdanie; konferencja; Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej; Książki w plikach: publikowanie, udostępnianie i użytkowanie
Issue Date: 2017
Citation: "Nowa Biblioteka" Nr 4 (2017), s. 141-144
Abstract: "W dniach 24–25 maja 2017 r. Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Instytut Nauk o Informacji tamtejszej uczelni zorganizowały IV Konferencję z cyklu „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej”. Tegoroczna edycja poświęcona była problematyce związanej z książką nietradycyjną i nosiła tytuł: „Książki w plikach: publikowanie, udostępnianie i użytkowanie”. Honorowy patronat nad konferencją objęli: JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kazimierz Karolczak, oraz Prezydent Miasta Krakowa, Jacek Majchrowski." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14081
ISSN: 2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lakomy_Chlosta_4_konferencja_z_cyklu_biblioteka.pdf420,82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons