Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14085
Title: Promocja książki na stronach internetowych bibliotek wydziałów teologicznych oraz uczelni katolickich w Polsce
Authors: Lubojańska, Eliza
Keywords: Biblioteki teologiczne; Promocja książki; Strony WWW bibliotek
Issue Date: 2015
Citation: "Nowa Biblioteka" Nr 3 (2015), s. 99-115
Abstract: W artykule zaprezentowano formy promocji książki w Internecie stosowane przez biblioteki teologiczne. Wykorzystując metodę analizy zawartości serwisów WWW, przedstawiono dwanaście stron internetowych polskich bibliotek naukowych. Na wybranych przykładach posługując się metodą porównawczą, omówiono poszczególne formy działań promocyjnych zaobserwowane podczas badania wybranych elementów stron internetowych w okresie od początku lipca do końca września 2014 r.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14085
ISSN: 2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lubojanska_promocja_ksiazki_na_stronach.pdf1,1 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons