Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14086
Title: „Oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie Web 2.0” / pod red. Katarzyny Domańskiej, Ewy Głowackiej, Pawła Marca. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. – 281 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 978-83-8018-083-3
Authors: Lubojańska, Eliza
Keywords: Oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie Web 2.0; Katarzyna Domańska; Ewa Głowacka; Paweł Marzec
Issue Date: 2017
Citation: "Nowa Biblioteka" Nr 4 (2017), s. 167-173
Abstract: Recenzja książki „Oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie Web 2.0” / pod red. Katarzyny Domańskiej, Ewy Głowackiej, Pawła Marca. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. – 281 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 978-83-8018-083-3
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14086
ISSN: 2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lubojanska_oblicza_przestrzeni_informacyjnej_w_dobie.pdf458,83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons