Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1411
Tytuł: Attivita profana nel Tempio di Gerusalemme nel periodo romano
Autor: Malina, Artur
Słowa kluczowe: Świątynia Jerozolimska; okres rzymski
Data wydania: 2005
Źródło: Scripta Classica, Vol. 2 (2005), s. 66-75
Abstrakt: Obecności handlu na terenie dziedzińców świątynnych nie potwierdzają w sposób jednoznaczny starożytne źródła pozabiblijne pochodzące z okresu rzymskiego: teksty Józefa Flawiusza, tradycje rabinów zebrane w Misznie oraz dane archeologiczne. Ich świadectwa o przebiegu liturgii świątynnej i obchodach świąt żydowskich wskazują jednak na praktykę handlu żertwami ofiarnymi w Krużganku Królewskim, który znajdował się w południowej części Dziedzińca Pogan. Pisma rabinów są świadectwem wymiany monet przeznaczonych na obowiązkowe i dobrowolne ofiary pieniężne. Sprzedaż zwierząt ofiarnych poświadczona jest w ewangelicznych opowiadaniach o wyrzuceniu kupczących ze świątyni.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1411
ISSN: 1732-3509
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Malina_Attiva_profana_nel_Tempio_di_Gerusalemme.pdf458,33 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons