Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1413
Tytuł: Virtus domitor fortunae
Autor: Kucz, Anna Maria
Słowa kluczowe: los; cnota; fortuna
Data wydania: 2005
Źródło: Scripta Classica, Vol. 2 (2005), s. 96-105
Abstrakt: Różne są sposoby doświadczania losu i różne też są postawy człowieka wobec niego. Dokładna analiza tych postaw otworzyłaby przed nami cały gąszcz różnych problemów. W artykule Virtus domitor Fortunae przedstawiono jedynie kilka uwag na ten temat. Zwrócono uwagą na szczególny stosunek starożytnych do losu i cnoty. Ich zdaniem, walka człowieka jak o jednostki ze światem zewnętrznym to walka cnoty z fortuną.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1413
ISSN: 1732-3509
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kucz_Virtus_domitor)fortunae.pdf423,28 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons