Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14151
Title: „Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie : praca zbiorowa” / pod redakcją Mai Wojciechowskiej. - Warszawa, 2015
Authors: Nadolna-Tłuczykont, Marta
Keywords: Maja Wojciechowska; Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie : praca zbiorowa
Issue Date: 2015
Citation: "Nowa Biblioteka" Nr 3 (2015), s. 159-162
Abstract: Recenzja książki „Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie : praca zbiorowa” / pod redakcją Mai Wojciechowskiej. - Warszawa, 2015
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14151
ISSN: 2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nadolna_Tluczykont_czytelnictwo_w_dobie_informacji.pdf380,62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons