Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14152
Title: "Książki dla młodzieży [...] powinny przedstawiać [...] czuły mechanizm walki klasowej" Szczecińskie Plenum Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich, sierpień 1951 r.
Authors: Nadolna-Tłuczykont, Marta
Keywords: Czystki; Dwudziestolecie międzywojenne; Literatura dla dzieci i młodzieży; Polska Ludowa; Socrealizm; Stalinizm; Związek Literatów Polskich
Issue Date: 2016
Citation: "Nowa Biblioteka" Nr 4 (2016), s. 123-133
Abstract: Artykuł jest próbą ukazania sytuacji literatury dla dzieci i młodzieży w pierwszym okresie po zakończeniu II wojny światowej. Na podstawie materiałów Szczecińskiego Plenum Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich, które odbyło się w sierpniu 1951 r., zarysowano poglądy władzy politycznej wobec książek adresowanych do młodzieży. Tendencje te, pomimo pewnych zmian i z różnym nasileniem, kontynuowane były przez cały okres Polski Ludowej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14152
ISSN: 2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nadolna_Tłuczykont_ksiazki_dla_mlodziezy_powinny.pdf418,62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons