Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14172
Title: Cristo sempre vivo nello Spirito - recenzja
Authors: Strzelczyk, Grzegorz
Keywords: Cristo sempre vivo nello Spirito. Per una cristologia pneumatologica; Nicolò Madonia
Issue Date: 2006
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2006, z. 2, s. 464-466
Abstract: Recenzja książki Cristo sempre vivo nello Spirito. Per una cristologia pneumatologica Nicolò Madonii.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14172
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Strzelczyk_Cristo_sempre_vivo_nello_Spirito_recenzja.pdf688,67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons