Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1420
Title: "L'integumentum" nelle opere di Boezio e di Guglielmo di Conches
Authors: Kucz, Anna
Keywords: Integumentum; Boecjusz; Wilhelm z Conches
Issue Date: 2006
Citation: Scripta Classica, Vol. 3 (2006), s. 79-85
Abstract: Termin integumentum pojawia się w literaturze łacińskiej niezbyt często. Do teorii integumentum, owej formy poetyckiej czy narracyjnej, za pomocą której poeci czy filozofowie wyrażali swe głębsze myśli i idee, najczęściej odwoływano się w wiekach średnich. Wilhelm z Conches stosował integumentum w sposób do tego stopnia wyrafinowany i tak często, że forma ta stała się symbolem szkoły w Chartres. Jednak ten sposób interpretowania można znaleźć już w tekstach starożytnych. Przede wszystkim w dziełach Platona, który interpretował opowieści poetów, a także sam był autorem wielu mitów, na przykład mitu o jaskini. Również Boecjusz podobnie komentuje w Consolatio Philosophiae niektóre legendy mitologiczne. Na przykładzie konkretyzacji mitu o Orfeuszu można dostrzec zasadnicze różnice w korzystaniu z „integumentalnej hermeneutyki” przez Boecjusza i Wilhelma z Conches.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1420
ISSN: 1732-3509
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kucz_Lintegumentum_nelle_opere_di_boezio.pdf353,15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons