Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14228
Title: Lord Jesus Christ - recenzja
Authors: Strzelczyk, Grzegorz
Keywords: Larry W. Hurtado; Lord Jesus Christ. Devotion to Jesus in Earliest Christianity, Eerdmans,
Issue Date: 2006
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2006, z. 2, s. 458-460
Abstract: Recenzja książki Lord Jesus Christ. Devotion to Jesus in Earliest Christianity, Eerdmans Larego W. Hurtado.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14228
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Strzelczyk_Lord_Jesus_Christ_recenzja.pdf686,46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons