Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14234
Title: La responsabilite des theologiens - recenzja
Authors: Strzelczyk, Grzegorz
Keywords: G. Alberigo; La responsabilité des théologiens. Mélanges offerts a Joseph Doré; J. Wolinski,; L. F. Ladaria; K. Neufeld
Issue Date: 2004
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 37, z. 1 (2004), 187-188
Abstract: Recenzja książki La responsabilité des théologiens. Mélanges offerts a Joseph Doré.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14234
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Strzelczyk_La_responsabilite_des_theologiens_recenzja.pdf297,21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons