Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1426
Tytuł: Polityczna rola senatu w Republice Rzymskiej w latach 59-55
Autor: Rogosz, Norbert
Słowa kluczowe: Republika Rzymska; Rzym (60-53 a.C.); Pierwszy triumwirat; Starożytność
Data wydania: 2004
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: "Na przełomie lat sześćdziesiątych i pięćdziesiątych I wieku przed narodzeniem Chrystusa sytuacja polityczna w Rzymie uległa zasadniczym zmianom. Wiązało się to z powstaniem tzw. I triumwiratu, którego uczestnicy przechwycili rządy w Republice. Dominacja Cezara, Pompejusza i Krassusa nie była jednak całkowita. Ponadto ich związek wraz z upływem czasu ewoluował, podobnie cele owych potentatów oraz polityka mająca prowadzić do ich osiągnięcia. Ich sojusz przechodził również kryzysy. Nie zawsze więc potrafili oni zapanować nad rozwojem sytuacji. Ówcześni przeciwnicy triumwirów, czyli dominujący w senacie optymaci, nie zamierzali zaś zrezygnować z walki o odzyskanie utraconych wpływów. Lata 59-55 były więc w stolicy Republiki okresem intensywnych rozgrywek o władzę. Ich pierwszoplanowym uczestnikiem był senat, ponieważ inspirowali je i odgrywali w nich najważniejsze role jego najwybitniejsi wówczas członkowie. Z jednej więc strony w starciach tych brali udział triumwirowie i ich zwolennicy, z drugiej - kierowani przez swych przywódców optymaci.Włączali się do nich również popularzy czy politycy próbujący samodzielnej działalności. Jeżeli owej rywalizacji nie potrafiono rozstrzygnąć na sali obrad, próbowano to czynić poza senatem. W rezultacie nieraz wciągano w nią szerokie rzesze obywateli ze wszystkich prawie grup społecznych. (...)" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1426
ISBN: 8322613075
978-83-226-1307-8
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Rogosz_Polityczna_rola_senatu_w_Republice_Rzymskiej.pdf12,21 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons