Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14274
Title: La lettre comme suggestion interpretative : Mallarme et Cazalis
Authors: Wojtynek-Musik, Krystyna
Keywords: korespondencja; Stefan Mallarme; Renri Cazalis; poezja; sztuka
Issue Date: 2000
Citation: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica, T. 1 (2000) s. 139-149
Abstract: Artykuł zajmuje się korespondencją między Stefanem Mallarme i jego przyjacielem Renri Cazalisem. Jej trzon stanowią refleksje na temat poezji i sztuki, co pozwala zapoznać się z koncepcjami Mallarmego w tej dziedzinie. Poeta przywiązywał wielką wagę do procesu twórczego, twierdząc jednocześnie, że tylko jego ostatni etap powinien być dostępny dla czytelnika. Sądził również, że język poetycki nie powinien opisywać rzeczy samej w sobie, ponieważ odjęłoby mu to wszelką aluzyjność. Kolejne przemyślenia, które znalazły odbicie w jego listach do Cazalisa, doprowadziły do wypracowania koncepcji poezji jako najwyższej wartości, zdolnej opisać świat. W drugiej części artykułu autorka przedstawia komentarz poety do jednego z sonetów jego autorstwa, których zrozumienie nastręcza zazwyczaj trudności. Konfrontując dwie wersje tego samego utworu (wersja pierwotna znalazła się w liście do Cazalisa) autorka pokazuje ewolucję myśli poetyckiej Mallarmego. Jej zdaniem znajomość korespondencji poety oraz jego tekstów teoretycznych ułatwia w znacznym stopniu zrozumienie jego twórczości.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14274
ISSN: 1505-9065
2449-8831
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojtynek_Musik_La_lettre_comme_suggestion.pdf1,05 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons