Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14278
Title: Człowiek przełomu tysiącleci - recenzja
Authors: Krzysteczko, Henryk
Keywords: Człowiek; recenzja
Issue Date: 2002
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" T. 35, z. 1 (2002), s. 185-188
Abstract: Recenzja książki: Człowiek przełomu tysiącleci : problemy psychologiczne : materiały z XXXI Sympozjum Sekcji Psychologii Komisji Episkopatu Polski d/s Nauki, Częstochowa 12-14 września 1999 r. / red. Józef Makselon, Borys J. Soiński. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2000, s. 207.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14278
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krzysteczko_Czlowiek_przelomu_tysiacleci.pdf235,96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons