Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14278
Tytuł: Człowiek przełomu tysiącleci - recenzja
Autor: Krzysteczko, Henryk
Słowa kluczowe: Człowiek; recenzja
Data wydania: 2002
Źródło: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" T. 35, z. 1 (2002), s. 185-188
Abstrakt: Recenzja książki: Człowiek przełomu tysiącleci : problemy psychologiczne : materiały z XXXI Sympozjum Sekcji Psychologii Komisji Episkopatu Polski d/s Nauki, Częstochowa 12-14 września 1999 r. / red. Józef Makselon, Borys J. Soiński. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2000, s. 207.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14278
ISSN: 0137-3447
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Teol)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Krzysteczko_Czlowiek_przelomu_tysiacleci.pdf235,96 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons