Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14336
Title: Sanktuaria franciszkańskie na Górze Oliwnej
Authors: Kozyra, Józef
Keywords: Góra Oliwna; Sanktuaria franciszkańskie
Issue Date: 2009
Citation: "Scriptura Sacra" R. 13-14 (2009-2010), s. 43-62
Abstract: Góra Oliwna1 rozciąga się równolegle na wschodzie wzdłuż Wzgórza Świątyni i Ofelu. Jest przedłużeniem masywu Monte Scopus (820 m) opadając z północy w kierunku południowym. Jej północny wierzchołek (818 m) zwany jest przez chrześcijan Viri Galilei, a przez muzułmanów Dżabal as-Sajjad. Najważniejszy jest szczyt środkowy Góry Oliwnej (808 m), uważany za miejsce Wniebowstąpienia Chrystusa. Muzułmanie określają go jako wzgórze „święte” czyli Dżabal at-Tur. Wierzchołek południowy (734 m) chrześcijanie nazywają Górą Zgorszenia2, a muzułmanie Baten al-Hawa3. Od Jerozolimy położonej na zachód od Góry Oliwnej oddziela ją Dolina Cedronu zwana też Doliną Jozafata4...
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14336
ISSN: 2391-9396
1428-7218
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozyra_Sanktuaria_franciszkanskie.pdf340,36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons