Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14346
Title: Posługa teologów świeckich w Kościele w Polsce - recenzja
Authors: Biela, Bogdan
Keywords: Franciszek Blachnicki; recenzja
Issue Date: 2003
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" T. 36, z. 2 (2003), s. 558-563
Abstract: Recenzja książki: Marek Marczewski, Posługa zbawcza Kościoła w ujęciu Ks. Franciszka Blachnickiego, Lublin, Wydawnictwo Polihymnia 2000, 421 s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14346
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biela_Posluga_teologow_swieckich_w.pdf224,6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons