Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14377
Title: Wychowanie do przebaczenia w homiliach
Authors: Szewczyk, Leszek
Keywords: Przebaczenie; homilie
Issue Date: 2016
Citation: "Paedagogia Christiana" 2016, t. 2, s. 243-261
Abstract: Przytoczone powyżej słowa pochodzą z bulli papieża Franciszka Misericordiae vultus, zapowiadającej Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia (8.12.2015–20.11.2016). Papież dostrzega, że doświadczenie przebaczenia staje się obecnie coraz rzadsze, a niekiedy zupełnie zanika, co sprawia, że wielu współczesnych porusza się drogą bezpłodną i sterylną, jakby żyli w jakimś miejscu pustynnym, odosobnionym. Dlatego Papież prosi biskupów o „zaproszenie i o przyjęcie tych misjonarzy, aby byli przede wszystkim przekonującymi kaznodziejami miłosierdzia. Niech zostaną zorganizowane w diecezjach «misje ludowe», tak aby misjonarze ci stali się zwiastunami radości i przebaczenia”1.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14377
DOI: 10.12775/PCh.2016.032
ISSN: 1505-6872
2451-1951
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szewczyk_Wychowanie_do_przebaczenia_w_homiliach.pdf595,14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons