Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14378
Title: Słownik nazwisk mieszkańców południowego Śląska XIX wieku - recenzja
Authors: Bortliczek, Małgorzata
Keywords: Izabela Łuc; recenzja; onomastyka; Śląsk Cieszyński; XIX wiek
Issue Date: 2017
Citation: Onomastica, Vol. 61, no. 1 (2017) s. 303-306
Abstract: Recenzja: Izabela Łuc, Słownik nazwisk mieszkańców południowego Śląska XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, 448 s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14378
ISSN: 0078-4648
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bortliczek_Slownik_nazwisk_mieszkancow.pdf496,64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons