Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14379
Title: Przestrzeń wzruszonych : edukacja liberalna a sfera publiczna (głos reanimacyjny)
Other Titles: Space of the Agitated: Liberal Education and the Public Sphere (Reanimation Voice)
Authors: Maliszewski, Krzysztof
Keywords: kształcenie ogólne; sfera publiczna
Issue Date: 2014
Citation: "Paedagogia Christiana" 2014, t. 1, s. 53-70
Abstract: W wywodzącym się z artes liberales kształceniu ogólnym zawsze ostatecznie chodzi o wolność . Ażeby nie pogodzić się z senną egzystencją zakładnika socjalizacji albo niewolnika dominujących w otoczeniu tendencji, trzeba zbudować (w) sobie strefę suwerenności, a to dokonuje się zwykle wtedy, gdy chcemy i potrafimy stawiać niebanalne pytania. Liberal education to styl wychowania, w którym podstawową troską jest konfrontacja z najważniejszymi pytaniami i najciekawszymi próbami odpowiedzi na nie, jakie ludzie zdołali sformułować.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14379
DOI: 10.12775/PCh.2014.004
ISSN: 1505-6872
2451-1951
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maliszewski_Przestrzen_wzruszonych.pdf605,68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons