Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14444
Title: Edukacja międzykulturowa na Śląsku Cieszyńskim
Other Titles: Intercultural education in Cieszyn Silesia
Authors: Szczurek-Boruta, Alina
Keywords: Edukacja międzykulturowa; integracja
Issue Date: 2013
Citation: "Pedagogika Społeczna" 2013, nr 1, s. 9-27
Abstract: Integracja odbywa się w kilku nurtach: politycznym, ekonomicznym, kulturowym. Jerzy Nikitorowicz (2009) twierdzi, że najmniej zwracamy uwagę na nurt kulturowy, w którym integracja oznacza współżycie pozbawione wzajemnych lęków. Swoje rozważania ograniczę do Śląska Cieszyńskiego, bardzo często traktowanego jako region niezwykle swoisty, ze względu na wielo-wyznaniowość kapitał społeczny, doświadczenia historyczne, a także graniczne położenie (Bu- kowska-Floreńska, Rusek 1997; Kadłubiec, Milerski 2001; B. Bazielich 1995)...
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14444
ISSN: 1642-672X
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczurek-Boruta_Edukacja_miedzykulturowa_na.pdf366,23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons