Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14447
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorJarosz, Ewa-
dc.date.accessioned2020-06-09T07:59:34Z-
dc.date.available2020-06-09T07:59:34Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citation"Pedagogika Społeczna" 2019, nr 3, s. 387-422pl_PL
dc.identifier.issn1642-672X-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/14447-
dc.description.abstractPrzemoc w wychowaniu stanowiła codzienny element społecznej przeszłości, od kilku dopiero dekad jest zjawiskiem, wobec którego narasta krytyka i nawoływania do zdecydowanych kroków mających wyeliminować problem. Ogromną rolę odgrywa tutaj rozwój demokracji oraz idei praw dziecka, ale także jako kluczowe jawią się badania naukowe. Znaczenie badań naukowych dla eliminacji problemu kar cielesnych jest wielorakie. To badania naukowe „odkryły” przemoc wobec dzieci w sensie aktualnym, jak i w społecznej historii, ukazując naturę tego zjawiska. Badania pokazały zakres występowania przemocy oraz jej znaczenie indywidualne a także społeczne. Badania nad uwarunkowaniami stały się podłożem konceptualizacji działań a badania monitorujące i ewaluacyjne pozwalają budować i wybierać efektywne działania, programy i środki. Artykuł pokazuje więc jak idee z jednej strony, a badania naukowe z drugiej, mogą przyczyniać się do eliminacji problemu społecznego na przykładzie problemu kar cielesnych w wychowaniu.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectPrawa dzieckapl_PL
dc.subjectdemokracjapl_PL
dc.subjectkary cielesnepl_PL
dc.titleIdee i badania "w służbie" rozwiązywania problemów społecznych : casus kar cielesnych w wychowaniupl_PL
dc.title.alternativeIdeas and research “in the service” of solving social problems – the casus of corporal punishment in childrearingpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.identifier.doi10.35464/1642-672X.PS.2019.3.27-
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jarosz_Idee_i_ badania_w_sluzbie.pdf342,84 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons