Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14452
Title: Expressive N+N combinations in Polish and the coordination/attribution cline
Authors: Cetnarowska, Bożena
Keywords: leksyka ekspresywna; zestawienia rzeczownikowe; zestawienia o strukturze współrzędnej; zestawienia o strukturze podrzędno-nadrzędnej; expressive N+N combinations; coordinate juxtapositions; attributive juxtapositions
Issue Date: 2019
Citation: "Studies in Polish Linguistics" Vol. 14, iss. 1 (2019), s. 1-18
Abstract: W niniejszym artykule zbadano zestawienia składające się z rzeczowników pozostających w związku zgody w języku polskim, takie jak kobieta anioł, praca marzenie, dziecko geniusz oraz kierowca cham. Stwierdzono, że mają one cechy wyrażeń ekspresywnych, podobnie do wyrażeń w języku angielskim analizowanych przez Pottsa (2007) oraz złożeń w języku niemieckim badanych przez Meibauera (2013). Zaproponowano podział polskich zestawień ekspresywnych na dwa typy. Przedstawiono argumenty za traktowaniem zestawień pierwszego typu, np. kierowca cham, jako wyrażeń o strukturze współrzędnej (tj. składających się z elementów równorzędnych pod względem semantycznym). Wykazano, że zestawienia drugiego typu, np. praca marzenie, zachowują się jak połączenia rzeczownikowe o semantycznej strukturze nadrzędno-podrzędnej, tj. jako zestawienia atrybutywno-apozycyjne (por. Scalise i Bisetto 2009). W artykule postuluje się istnienie strefy pośredniej pomiędzy obiema grupami zestawień ekspresywnych w języku polskim.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14452
DOI: 10.4467/23005920SPL.19.001.10281
ISSN: 2300-5920
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cetnarowska_expressive_n+n_combinations_in_polish.pdf553,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons