Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14467
Title: Bycie u siebie w nie-miejscach - o zapleczu teoretycznym przestrzeni edukacyjnej
Other Titles: Being at Home in Non-Lieux (Non-Places) – on the Theoretical Background of the Educational Space
An Nicht-Orten zu Hause sein – zum theoretischen Hintergrund des Bildungsraums
Authors: Maliszewski, Krzysztof
Keywords: pedagogika miejsca; poszerzona tożsamość
Issue Date: 2019
Citation: "Chowanna" 2019, t. 1, s. 19-32
Abstract: Wedle słynnej diagnozy Michela Foucaulta, wiek XIX żył tematem czasu, natomiast po tym stuleciu wzmożonego zainteresowania historią nasza uwaga ogniskuje się raczej na rozmaitych aspektach topografii: „Obecna epoka będzie przypuszczalnie w większym stopniu epoką przestrzeni. Znajdujemy się w czasach symultaniczności, w epoce zestawiania, w epoce rzeczy bliskich i dalekich, jednego obok drugiego, rozproszonego. Znajdujemy się w momencie, kiedy, jak sądzę, świat wydaje się nie tyle długą historią rozwijającą się w czasie, co siecią łączącą punkty i przecinającą własne poplątane odnogi”1...
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14467
DOI: 10.31261/CHOWANNA.2019.52.03
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maliszewski_Bycie_u_siebie_w_nie_miejscach.pdf308,28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons