Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1448
Tytuł: Ubóstwo jako problem etyczny
Autor: Czakon, Tomasz
Słowa kluczowe: poverty; ethics; etyka; ubóstwo; etyka społeczna
Data wydania: 2016
Źródło: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, Z. 95 (2016), s. 89-101
Abstrakt: The main purpose of the article is to consider the phenomenon of poverty from the ethical point of view. The addressed problem is essential among social and humanistic sciences. Therefore many concepts of the phenomenon have been presented. They differ in the way they describe the problem of poverty (highlighting different definitional aspects of poverty, risks entailed by this state and ways of solving this problem). Unfortunately, this crucial issue is relatively rare analyzed by the ethicists. The author’s aim is to fill this gap and present the addressed problem from the ethical point of view.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1448
ISSN: 1641-3466
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Czakon_Ubostwo_jako_problem_etyczny.pdf426,45 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons